Силан-116_А-1524

Силан-116_А-1524

3 – УРЕИДОПРОПИЛТРИМЕТОКСИСИЛАН
(аналог продукта Silquest® A-1524)

Соответствует спецификации

Сертификат анализа